Bar reglement

 

 1. DRANK- EN HORECAWET / BESTUURSREGLEMENT
  • Drank- en Horecawet en Bestuursreglement zijn van toepassing op alle kantineactiviteiten.
  • Het bestuur en de leidinggevenden zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en het Bestuursreglement.
  • Ieder lid, die een bardienst draait (bardienstvrijwilliger), moet in het bezit zijn van een zgn. IVA-certificaat. Het IVA-certificaat kan gratis worden behaald via nocnsf.nl/IVA.
  • Indien van de bardienstvrijwilliger geen IVA-certificaat beschikbaar is krijgt het betreffende lid daarvan bericht van het bestuur. Van de barvrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij binnen twee weken de IVA-cursus volgt en een kopie van het IVA-certificaat kan tonen.
  • Van elke ingeroosterde bardienstvrijwilligers moet een kopie van het certificaat aanwezig zijn in het bardienstboek in de kantine. De administratie hiervan berust bij de barcommissie.
  • De schenktijden voor alcoholhoudende dranken zijn door het bestuur vastgelegd en zichtbaar aangegeven in de kantine en de bardienstmap.
 1. DE BARDIENST
  • Bardienst is verplicht voor leden van onze vereniging van 18 jaar en ouder.
  • Leden moeten zelf hun bardienst plannen via bardienstrooster.nl na ontvangst van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
  • VERHINDERING: Indien u voor de bardienst bent ingedeeld op een tijdstip dat u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen.
  • Diegene die bardienst heeft en NIET AANWEZIG is wordt terstond gebeld en heeft alsnog de gelegenheid om te komen.
  • Indien u niet telefonisch bereikbaar bent, niet komt of niet voor een vervanging heeft gezorgd, ontvangt u automatisch een kostenrekening van €50,00. Deze sanctie is door de algemene ledenvergadering van 4 maart 2010 vastgesteld.
 1. OPENING KANTINE / BEGIN BARDIENST
  • Sleutel en wisselgeld kunnen worden opgehaald bij Gonda Elst, Prins Bernhardstraat 1 te Nispen. De eerste bardienst van de dag dient altijd een half uur op voorhand aanwezig te zijn.

Als je de sleutel en het wisselgeld afhaalt, kun je om je KNLTB pas worden gevraagd.

 • Wisselgeld in de kassa uitsorteren.
 1. EINDE BARDIENST / LATE BARDIENST / AFSLUITEN KANTINE
  • De bardienst eindigt met de overdracht aan de volgende bardienstvrijwilliger.
  • De late bardienst eindigt om 23:30uur. Langer doorgaan mag, rekeninghoudend met de schenktijden voor alcoholische dranken. Indien de bardienst wordt overgedragen dient u tesamen met degene die de bardienstdienst (verantwoordelijkheid) overneemt de presentatie lijst te tekenen. (dit geldt vooral voor de competitievrijdagavond en het open toernooi).
  • Denkt u eraan om de koelkasten aan te vullen en de keuken netjes achter te laten! De tapinstallatie, spoelbak en aluminium plateau dient u goed droog te maken.
  • Eventueel niet betaalde consumpties en achter gebleven, niet afrekenende bon(nen) moeten genoteerd worden op een bon met vermelding van datum, persoon en bardienstvrijwilliger. Deze bon(nen) bijvoegen in de kasetui.
  • Na afloop van de laatste bardienst de bon(nen) samen bij het kas/wisselgeld + sleutel in de kasetui bij Gonda van Elst of op een afgesproken sleuteladres.
  • Vergeet niet de thermostaat van de verwarming laag te zetten (8graden) en te controleren of alle lampen (kleedkamers, toiletten, terras, buitenverlichting en baanverlichting) uit zijn.
  • Na het afsluiten van de kantine dient ook de grote poort aan de straat afgesloten te worden!
 1. OVERIGE AANWIJZINGEN
  • Het is niet toegestaan om zich achter de bar te bevinden zonder toestemming van de bardienstvrijwilliger. Deze is verantwoordelijk voor wat er achter de bar gebeurt.
  • Kinderen beneden de 18 jaar mogen niet achter de bar en in de keuken komen.
  • Voor het gebruik van de telefoon moet betaald worden.
  • Bardienstvrijwilliger is tijdens de bardienst vrijgesteld van betaling voor zijn/haar consumpties.
  • Betalen met contant geld. Tenzij door het bestuur anders is bepaald (bv. plastic munten).
  • Wedstrijdleiding en/of leden van de organisatie betalen hun consumpties volgens een door het bestuur goedgekeurde wijze.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Barcommissie en/of Bestuur.

Nispen, 01-03-2014