Bestuur

NISPENSE TENNISVERENIGING SET ’77  –  NTV SET ’77
Tennispark Dorpsstraat 43a – 4709AB Nispen
Tel. Kantine tennispark 0165 – 365815
Correspondentie adres Bronkhorstdreef 14 – 4706VB Roosendaal
Website: ntvset77.nl E-mail algemeen: info@ntvset77.nl
ERELEDEN
Leo Hellemons †
Lisa Verhoeven
BESTUUR
Voorzitter Rogier Verhoeven
Secretaris Martin Schoenmakers
Penningmeester Martin Schoenmakers
Parkzaken Johan Simon
Kantine zaken Andre Kerstens
Algemeen Werner Buijsen
ORGANISATIE   klik hier voor taakomschrijving
Kantine beheer Andre Kerstens
Bardienst Gertjan Goudzwaard
Parkzaken George Witters
Ledenadministratie George Witters
Technische Commissie George Witters, open- en club toernooi
Competitie secretariaat Steven Gieben
Senioren Plustoernooi Cees van Steenpaal
Public Relations Rogier Verhoeven
Website Toine Uitdehaag
Nieuwe leden Buddy Cees van Steenpaal
Kantine
Andre Kerstens Kantine beheer
André Kerstens Sleutel
Vacant Cleaning
Bardiensten  klik hier voor info IVA-certificaat
Bas Gielen Bardienstrooster
Gertjan Goudzwaard Bardiensten
Ledenadministratie
George Witters Administrateur
Technische commissie
George Witters VTL – Toernooileider
Wendy Metske
Competitie secretariaat
Steven Gieben VCL – Competitieleider
Senioren Plus
Vacant Coördinator
Jeugd
 – – Coördinator
Website
Toine Uitdehaag Webmaster
Public Relations 
Rogier Verhoeven Sponsoring – Afgev. Bestuur
“Onder de Toren”
Tennisles en training
Gijs Kerremans  gijskerremans@gmail.com