Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van SET’77 kan het bestuur of haar commissieleden u informeren over de sport- en clubactiviteiten van de vereniging.
Hiertoe behoren o.a. speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook het plaatsen van foto’s en filmpjes van u in de kantine, clubblad, of verenigingsinternetpagina.
Het is de taak van het bestuur om hier zorgvuldig en volgens de wettelijke bepalingen mee om te gaan.

Om uw gegevens te verwerken heeft het bestuur uw toestemming nodig.
Het bestuur heeft hiervoor een toestemmingsverklaring opgesteld en gaat er van uit dat u middels uw lidmaatschap van NTV SET’77 deze toestemming verleent.
Mocht u als lid van de Nispense Tennisvereniging SET’’77 hiertoe bezwaar hebben dan vraagt het bestuur om dit schriftelijk kenbaar te maken.
Ingeval een lid jonger is dan 16 jaar dient een bezwaar door een ouder of voogd aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.

Bezwaar kunt u sturen
per post:     NTV SET’77,  Dorpsstraat 43a,  4709 AB Nispen
per e-mail:  Info@ntvset77.nl

TOESTEMMINGSVERKLARING

De Nispense Tennisvereniging SET’77 heeft uw toestemming voor de hieronder vermelde gegevensverwerkingen:

  • het benaderen leden voor clubactiviteiten.
  • het benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen, dienstverleners t.b.v bardienstrooster, clubblad.
  • het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij in de kantine, clubblad, verenigingsinternetpagina
  • het beheren van mijn (pas-) foto t.b.v. KNLTB spelerspas
  • het beschikbaar stellen van mijn naam, telefoonnummer en emailadres aan andere leden zodat zij mij kunnen benaderen.

De toestemming geldt gedurende het lidmaatschap van de Nispense tennisvereniging SET’77.
De toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken en zal dit aan het bestuur bekend maken.