Bar reglement

 

 1. DRANK- EN HORECAWET / BESTUURSREGLEMENT
  • Drank- en Horecawet en Bestuursreglement zijn van toepassing op alle kantineactiviteiten.
  • Het bestuur en de leidinggevenden zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en het Bestuursreglement.
  • Ieder lid, die een bardienst draait (bardienstvrijwilliger), moet in het bezit zijn van een zgn. IVA-certificaat. Het IVA-certificaat kan gratis worden behaald via nocnsf.nl/IVA.
  • Indien van de bardienstvrijwilliger geen IVA-certificaat beschikbaar is krijgt het betreffende lid daarvan bericht van het bestuur. Van de barvrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij binnen twee weken de IVA-cursus volgt en een kopie van het IVA-certificaat kan tonen.
  • Van elke ingeroosterde bardienstvrijwilligers moet een kopie van het certificaat aanwezig zijn in het bardienstboek in de kantine. De administratie hiervan berust bij de barcommissie.
  • De schenktijden voor alcoholhoudende dranken zijn door het bestuur vastgelegd en zichtbaar aangegeven in de kantine en de bardienstmap.
 1. DE BARDIENST
  • Bardienst is verplicht voor leden van onze vereniging van 18 jaar en ouder.
  • Leden moeten zelf hun bardienst plannen via bardienstrooster.nl na ontvangst van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
  • VERHINDERING: Indien u voor de bardienst bent ingedeeld op een tijdstip dat u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen.
  • Diegene die bardienst heeft en NIET AANWEZIG is wordt terstond gebeld en heeft alsnog de gelegenheid om te komen.
  • Indien u niet telefonisch bereikbaar bent, niet komt of niet voor een vervanging heeft gezorgd, ontvangt u automatisch een kostenrekening van €50,00. Deze sanctie is door de algemene ledenvergadering van 4 maart 2010 vastgesteld.
 1. OPENING KANTINE / BEGIN BARDIENST
  • De eerste bardienst van de dag dient altijd een half uur op voorhand aanwezig te zijn.
  • De sleutels voor de kantine en grote poort aan de straat ophalen bij André Kerstens, Dorpsstraat 37 te Nispen.
  • LET OP! Als je de sleutel afhaalt, kun je om je KNLTB pas worden gevraagd.
 1. EINDE BARDIENST / LATE BARDIENST / AFSLUITEN KANTINE
  • De bardienst eindigt met de overdracht aan de volgende bardienstvrijwilliger.
  • De late bardienst eindigt om 23:30uur. Langer doorgaan mag, rekeninghoudend met de schenktijden voor alcoholische dranken. Indien de bardienst wordt overgedragen dient u tesamen met degene die de bardienstdienst (verantwoordelijkheid) overneemt de presentatie lijst te tekenen. (dit geldt vooral voor de competitievrijdagavond en het open toernooi).
  • Denkt u eraan om de koelkasten aan te vullen en de keuken netjes achter te laten! De bar, spoelbak en aluminium plateau dient u goed droog te maken.
  • Indien een tekort aan consumpties (drank/snacks …) ontstaat graag een notitie/melding aan kantinebeheer.
  • Vergeet niet de thermostaat van de verwarming laag te zetten (8graden) en te controleren of alle lampen (kleedkamers, toiletten, terras, buitenverlichting en baanverlichting) uit zijn.
  • Na afloop van de laatste bardienst de kantine afsluiten. Controleer ook de buitendeuren.
  • Na het afsluiten van de kantine dient ook de grote poort aan de straat afgesloten te worden.
  • De sleutels terugbrengen bij André Kerstens, Dorpsstraat 37 te Nispen.
 2. BETALINGEN (pinnen)
  • Consumpties dienen per pin betaald te worden, tenzij door het bestuur anders is bepaald (bv. plastic munten).
  • Aanschaf van plastic munten dienen per pin betaald te worden.
  • Voor het gebruik van de telefoon moet betaald worden.
  • Bardienst vrijwilliger is tijdens de bardienst vrijgesteld van betaling voor zijn/haar consumpties.
  • Wedstrijdleiding en/of leden van de organisatie betalen hun consumpties volgens een door het bestuur goedgekeurde wijze.
 3. OVERIGE AANWIJZINGEN
  • Het is niet toegestaan om zich achter de bar te bevinden zonder toestemming van de bardienstvrijwilliger. Deze is verantwoordelijk voor wat er achter de bar gebeurt.
  • Kinderen beneden de 18 jaar mogen niet achter de bar en in de keuken komen.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Barcommissie en/of Bestuur.

Nispen, 01-02-2019